Een jaar na invoering AVG:

heb je hier wel aan gedacht?